• Goederen dienen goed en degelijk verpakt te zijn.
  • Indien door niet goed verpakte goederen schade ontstaat aan de inhoud ervan, is dat voor rekening van de opdrachtgever.
  • Een transportverzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek door ons afgesloten.
  • Kosten voor een dergelijke verzekering zijn niet bij de tarieven inbegrepen.
  • Voor eventuele wachttijden brengen wij € 7,75 per 15 minuten in rekening.
  • Alle tarieven zijn exclusief 19 % BTW.
  • Onze facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
  • De tarieven en voorwaarden zijn geldig tot en met 31-12-2012